Нелюбимата работа подкопава здравето

Работниците, които остават на работа без чувство за дълг, са предразположени към няколко здравословни проблеми наведнъж, включително изтощение, стрес и изгаряне, казват изследователите.

"Когато служителите продължават да работят в организацията си, защото смятат, че нямат други възможности, е по-вероятно да изпитат емоционално изтощение", казват авторите, учени от университета Конкордия в Монреал.

При липса на положителни емоционални връзки с организацията ангажимент, основан на чувството за дълг, се възприема като вид задължение за дълг и загуба на независимост, която постепенно емоционално изтощава човек.

Проучването показа, че служителите, които продължават да работят в организации, или от чувство за дълг, или защото, както им се струва, липсата на други възможности за работа, по-често от другите служители, изпитват психични и физически проблеми. Тези открития изследователите дойдоха от наблюденията на 260 работници от различни индустрии.

Проучването показва също, че хората с по-висока самооценка страдат повече от липсата на други възможности за заетост.

С течение на времето това чувство може да накара човек да напусне организацията, което води до текучество. Според работодателите обаче работодателите могат да решат тези взаимни проблеми.

Въпросът е, че работодателите трябва да се опитват да сведат до минимум подобни чувства сред служителите, развивайки техните способности и компетентност, като по този начин увеличават чувството си за собствената си мобилност и, парадоксално, допринасят за желанието им да останат в организацията.

Loading...